Get Adobe Flash player

آموزش مهر فلزی

دستگاه های مهرسا زی وپرسی ونمونه مهر فلزی
اموزش وفروش دستگاه ساخت مهرفلزی- مهر برجسته-مهرژلاتینی-شغل دوم -شغل پردرامد
 

اموزش مهرفلزی

دستگاهای مهرسازی وفلزی

 

 

 

 

 

 

 

اموزش مهر فلزی

دستگاه پرسی ونمونه نایلوپرینت

نر وماده

 

 

 

 

 

د ستگاه مهرسلزی اتوماتیک

د ستگاه مهرسلزی اتوماتیک

 

کسب وکار مستقل بادستگاه مهرسازی بادرامد عالی

باکمترین هزینه واموزش حرفه ای صاحب

کارگاه مهرسازی شوید

ومیتوانید انواع مهررا بسازید

مانند:ساخت مهرفلزی ،مهر برجسته، مهرژلاتینی

،،مهر نمونه امضاء؛

مهرشرکتی، ساخت مهر بانکی؛

مهر اتوماتیک،مهرمحضرخانه و….با 

باکمترین سرمایه وزمان ومکان  مهرفلزی

تحویل مشتری دهید

لوازمات مورد نیاز ساخت مهرفلزی مهرسازی

دستگاه مهرسازی –  کامپیوتر – پرینتر – دستگاه پرسی

نایلوپرینت –  فرچه ژلاتین شور – حلال

کاغذ کالک – چسب دوطرفه

 طرح پزوتیوی و نگاتیوی

موارد مصرف دستگاهای پرسی

مهر برجسته -پرسی -فلزی-نایلوپرینت

استفاده برای “ثبت شرکتها وثبت  املاک-ادارات

واسناد دولتی برای صدور گواهی نامه-ادارات دولتی و

اموزشی و….. استفاده میشود

باخدمات پس از فروش- 5سال گارانتی

پشتیبانی ومشاوره رایگان

مواد از مواد اصلی میباشد

با فاکتور تحویل داده میشود

بااموزش حرفه ای حضوری در تهران

ویا  دستگاه  همراه بامواد ولوازمات

وپکیج وسی دی وجزوه اموزشی وصده ها

طرح اماده  مهرسازی رایگان

ارسال سراسرایران

 09123344067

09334766505

http://www.karmohr.com

:،برچسب ها وکلمات کلیدی: مهرسازی،اموزش مهرسازی ،مهرفلزی،اموزش مهر فلزی،دستگاه ساخت مهر فلزی، نایلوپرینت ، اموزش مهر برجسته،لوازمات مهر فلزی،کلیشه سازی،ملزومات مهر فلزی،مواد مصرفی مهر فلزی،ساخت مهر برجسته فلزی،ساخت مهر فلزی برجسته،ساخت مهرفوری برجسته ،نر وماده،روش ساخت مهر فلزی،مهرپرسی برجسته،دستگاه مهر فلزی،طراحی مهر،روش  ساخت مهر فلزی،مهر برجسته نر وماده،کلیشه،برچسب مهر فلزی برجسته،دستگاه مهرسازی برجسته، مارک،ارم،پلاکهای فلزی ساده ،فروش مهر فلزی ،اموزش حکاکی ومارک زنی ،ساخت مهرژلاتینی 09123344067