Get Adobe Flash player

اموزش ساخت مهر

تصوير دستگاه ساخت مهر ونمونه چاپ ومهر فروش دستگاهای مهرسازی همراه بااموزش ساخت مهرژلاتینی وبرجسته -شغل دوم وپردرامد
 ساخت مهر بادستگاه مهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش  ساخت مهرژلاتینی

براي ساختن مهرژلاتینی وداشتن كارگاه مهرسازي

  به :1-دستگاه مهرسازی

2- كامپيوتر3-پرينترليزري (HP1200 )    –

4- آشنايي مختصر با کامپیوتر5-لوازمات ومواد مهرسازی نیاز داریم 
نکته:برای شستشو ژلاتین ازمحلول تربانتین

بایداستفاده شود وازبنزین درمحیط کار

که خطر افرین می باشدوباعث خرابی ژلاتین

نیزمی شود استفاده ننمایید

مراحل ساخت :

1-   طراحي مهرازطریق کامپیوتر وپرینت لیزری بروی کاغذ کالک بصورت نگاتیو انجام می شود.

2-   طرح  نگاتیوی بروی کاغذ کالک باید کاملا مشکی محض باشد.

که دور نوشته کاملا مشکی ونوشته سفید از متن کاغذ کالک باید باشد

3- پرينت ليزري ازطرح نگاتيو شده با رزولوشن 600 دي پي آي برروي كاغذ كالک می باشد

وبرای رفع کچلی ونقطه های سفید رنگ در طرح  از اسپری مشکی کننده  استفاده می شود

برای ساخت فیلم لیتوگرافی باروش قدیمی و نگاتیو بروی کاغذ ترانس ازطریق داروی ظهور وثبوت انجام  می شد این روش قدیمی کنار گذاشته شد. 

ودرروش جدید برای نگاتیو ومشکی شدن

طرح از پرینترلیزری استفاده می شود

وحدودا60 تا70% موفقیت درکیفیت مهر

  درمشکی بودن طرح می باشد

برش طرح اماده نگاتیوی وژلاتین برش خورده را 

درون دستگاه ساخت مهربمدت 10الی15دقیقه نوردهی می کنیم تاطرح روی ژلاتین حک شود.  بعدبمدت5دقیقه بامواد شوینده(تربانتین) وفرچه مویی انرا می شوییم تابرجسته شود

وژلاتین اماده را جهت مقاوم شدن به مدت 5دقیقه نوردهی می دهیم  و بعدبه دسته می جسبانیم ؛مهر اماده استفاده می باشد

شغل پردرامد وکم هزینه مهرسازی؛ یک مهر کمتراز 1000

تومان هزینه نموده بصورت متوسط 10000تومان می توانید

به مشتری بفروشید 

اموزش تخصصی ساخت مهر

همراه بادها طرح اماده مهرسازی ومواداولیه

مهرسازی رایگان

باپشتیبانی وخدمات پس ازفروش

09123344067

09334766505 

برچسب ها:ساخت مهر,ساخت مهرژلاتینی,اموزش مهرفلزی,اموزش مهربرجسته

اموزش مهراتوماتیک,اموزش مهردستی ساخت مهرژلاتینی بااموزش

,اموزش ساخت مهرهای ژلاتینی,دستگاه مهرسا زی ,مهربرجسته

اموزش مهرسازی , مهرسازی , مهر فوری , آموزش مهر , مهرسازی در خانه

آموزش ساخت مهرهای ژلاتین, دستگاه مهرسازی, مهرسازی, مهر برجسته پرسی, مهر فشاری

اموزش ساخت مهر؛روش ساخت مهر؛ساخت مهرارزان؛مهرسازی؛اموزش درست کردن مهر

؛اموزش مهرسازی؛چگونه مهر ساخت؛مهرژلاتینی؛ساخت مهرژلاتینی,مهرساز ارزان ساخت

, آموزش اولیه مهرسازی , آموزش ساخت مهر ژلاتینی , ساخت مهر , ساخت مهر فوری , مهرژلاتینی