Get Adobe Flash player

آموزش مهرسازی -دستگاه مهرسازی-مهربرجسته

عکس دستگاه مهرسازی  و برجستهونمونه چاپ ومهر
  آموزش و فروش ساخت مهرژلاتینی؛ساخت مهر برجسته؛کلیشه سازی؛ دستگاه مهر ژلاتینی- شغل دوم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش حرفه ای ساخت انواع مهر ژلاتینی – آموزش ساخت مهر برجسته

بصورت حضوری یا باپکیج وجزوه راهنماآموزشی

 بهمراه دستگاه های مهر سازی دستی و اتوماتیکاموزش مهرسازی دستی واتوماتیک

مهرسازی با دستگاه جدید مهر بااموزش تخصصی

براحتی انجام می شود وبرای ساخت مهر باید

 ابتدا در کامپیوتر

مهر را طراحی نموده پس از طراحی

وپرینت بروی کاغذ کالک

 طرح مهر آماده را با ژلاتین

درون دستگاه مهر ساز جهت عکاسی قرار میدهیم

پس از 10الی15دقیقه

ازطریق نور یووی ماوراء بنفش طرح مهر بروی

ژلاتین منتقل می شود

برای برجسته کردن مهربه دوحالت مهربرجسته می شود

دستی واتوماتیک

 بصورت دستی وسنتی

با یدژلاتین رابا فرچه و حلال شستشو داد تا برجسته شود

 امادردستگاه اتوماتیک مهر سازی

 مرحله شستشو و برجسته

کردن مهر رادستگاه بصورت اتوماتیک انجام می دهد

دستگاه مهرسازی

بهمراه آموزش کامل  وویژه مهر سازی

پنج سال گارانتی

صدها طرح مهر آماده رایگان

از60 هزار تا 880 هزار تومان

09123344067

09334766505

شرکت تولیدی فنی حرفه ای

کارافزین اینده ساز

برچسبها وکلمات  کلیدی: اموزش ساخت مهر,اموزش مهربرجسته ,نایلوپرینت مهسازی برجسته ,مهرسازی,ساخت مهربااموزش ,دستگاه ساخت مهر,دستگاه مهرساز؛اموز ش ساخت مهر  ؛اموزش ساخت مهربرجسته,اموزش مهرفلزی,اموزش ساخت مهرژلاتینی,اموزش انواع مهر؛اموزش شغل مهرسازی؛اموزش مهرسازی

مهرساز خود باشیم،مهرارزان بسازیم،مهرساز ارزان،مهرساز ارزان قیمت  ؛مهرسازی؛مهربسازیم

اموزش مهرفوری،اموزش ساخت مهرژلاتینی،اموزش مهربرجسته، ،دستگاه  ساخت مهر اتومات،اموزش مهردستی،اموزش مهر اتومات

،اموزش مهرسنگی ،مهرشرکتی،مهردولتی،قیمت دستگاه مهرسازی 

 

بخش بندی ها