Get Adobe Flash player

تربانتین حلال شستشوی ژلاتین

 برای شستشوی ژلاتین ورعایت ایمنی وبهداشت محیط کارحتما ازحلال تربانتین باید استفاده کرد 09123344067

متاسفانه بعضی از افراد سود جوونااگاه  برای به اصطلاح ساده کردن کاروپایین اوردن هزینه خود

از بنزین برای شستشوی ژلاتین انهم درمحل کا رکه خطر افرین است

وقابل احتراق می باشد و باعث خرابی ژلاتین نیز می شوداستفاده وتوصیه می کنند.

برچسب ها: تربانتین,حلال شستشوی ژلاتین,موادشوستشودهنده ژلاتین  تربانتین