Get Adobe Flash player

دستگاه مهرسازی برجسته

دستگاه ساخت مهربرجسته

دستگاه مهرسازی برجسته

دستگاه مهربرجسته

برای ساخت مهربرجسته فلزی علاوه بر ساخت مهرژلاتینی برای شرکتها ودفترخانه ومحضر و..بااموزش کاملا حرفه ای مهربرجسته فلزی نیز بسازید وعرضه نمایید

ساخت مهربرجسته  مانند ساخت مهرژلاتینی ازهمان میزنورعکاسی مهربرای ساخت ان استفاده می شود باهمین دستگاه مهرسازی برجسته می توان انواع مهرژلاتینی وکلیشه فلزی وژلاتینی راساخت مهربرجسته دردفاتر ومحضرازدواج ودفترخانه استفاده می شود تفاوت مهرهای برجسته بامهرهای ژلاتینی  مهرژلاتین نیاز به استامپ دارد امامهربرجسته کاغذ رابرجسته میکند وبه استامپ نیازی نیست

انواع دستگاه مهرسازی مهربرجسته

قیمت دستگاه مهرسازی برجسته فلزی باقیدنور+ نایلوپرینت +اموزش حرفه ای از800هزارتومان درانواع دستی واتوماتیک موجود است برای خرید دستگاه مهربرجسته روی لینگ دستگاه مهر کلیک نمایید ویکی از دستگاهارا انتخاب نمایید.

ملزومات مهرسازی برجسته

مهربرجسته دارای کاربرد فراوان می باشد ازجمله:ادارات وموسسات وشرکتها استفاده می شود وبه ان مهرپرسی ومهرفلزی هم گفته می شودوبرای ساخت مهربرجسته به دستگاه مهرسازی برجسته وپرینتر لیزری وبرای ساخت مهر به نایلوپرینت – اسپری مشکی کردن کالک – دسته پرسی مهربرجسته وکاغذ کالک نیاز داریم

اموزش مهرسازی برجسته

اموزش ساخت مهربرجسته بااموزش مهرسازی تفاوتش درمواد مصرفی وطرز ساخت انها می باشد مهرژلاتینی بعداز انتقال ارم ونوشته ازطریق نوریووی برویژلاتین بافرچه وحلال برجسته می شود اما درمهربرجسته که ازدو نایلوپرینت  ودسته پرسی تشکیل شده که بعداز انتقال نوشته وارم وشستشوی ان  مهرنروماده بصورت  فرورفتگی و برجستگی نمایان می شودکه این مهرهای برجسته دردفترخانه و وشرکتها برای اسناد مهم ومحرمانه کاربرد دارد

انواع مهر

مهرها به چند دسته تقسیم می شوند علاوه بر مهربرجسته  مهرهای ژلاتینی می باشند  که بامصارف بالایی که دارند بیشتر  درشرکتها وموسسات به مصرف میرسد

شامل :.ساخت مهرژلاتینی برای ساخت مهربانک – مهردسته چک – مهرشرکت –  – مهراداری – مهرپزشکی  و…کاربرددارد برای ساخت مهرژلاتینی ازهمان میز نور بالامپ های یووی استفاده  وساخته می شود شغل مهرسازی باسوداوری بالایی که دارد زود بازده نیز می باشد باخرید دستگاه مهرسازی همراه بااموزش کامل مهرسازی وباداشتن لوازم مهرسازی وکاپیوتر وپرینتر مخصوص مهرسازی درفضای کوچک تاحتی درمنزل میتوان مشغول بکارشد باپشتیبانی وخدمات پس ازفروش و100ها طرح اماده مهرسازی ومشاوره رایگان

091334766505

09123344067

اخرین محصولات

————محصولات مرتبط

دستگاه مهرسازی