Get Adobe Flash player

دستگاه مهرساز فوری

تصوير محصول  فروش انواع دستگاه های مهرسازی فوری بالامپ های یووی بهمراه اموزش مهرسازی رایگان ولوازم مهرسازی – شغل  دوم – شغل پردرامد
دستگاه مهرسازفوری اتوماتیکدستگاه مهرسازی اتوماتیک

دستگاه مهرسازی فوری

ساخت انواع مهرفوری

باکمترین زمان ومکان درکمتراز20دقیقه

بادستگاه مهرسازی ومهربرجسته با

آموزش تخصصی مهرسازی
برای ساخت مهرفوری
به: دستگاه مهرسازی  – ژلاتین – کاغذ کالک
اسپری مهرسازی  – دسته مهر – چسب دو طرفه
حلال ژلاتین شور – فرچه شستشو
نیازداریم
دستگاه مهرساز دستی فوری

دستگاه مهرساز دستی فوری

*******
 طراحی اولیه مهرسازی
نوشته وارم طرح مهررا روی کاغذ کالک پرینت گرفته و با
ژلاتین درروی دستگاه مهرفوری قرار داده وکلید ویاتایمر
را برای ساخت مهر تنظیم می کنیم

پس از اتمام زمان نوردهی
ژلاتین را بافرچه ومایع ژلاتین شورشستشو می دهیم
تا برجسته شود
دستگاه مهرسازی فوری
باآموزش مهر فوری پنج سال گارانتی و
وپشتیبانی دایمی
لیست قیمت مهرساز فوری
دستگاه مهرساز فوری دستی ارزان بالامپهای هیتاچی ژاپنی150هزارتومان
 دستگاه مهرساز دستی باوسایل متفرقه60هزارتومان
دستگاه مهرسازفوری اتوماتیک سه لامپه600هزارتومان
دستگاه مهرسازفوری چهارلامپه780هزارتومان
09123344067
09334766505
بربرچسبها واکلمات  کلیدی: دستگاه مهرساز فوری؛دستگاه مهرسازی فوری؛ مهر فوری ؛مهرفوی؛ مهرفوری؛ مهرفوری ؛مهرفوری ،مهرفوری ؛ساخت مهرژلاتینی فوری،اموزش ساخت مهرژلاتینی فوری،قیمت دستگاه مهرژلاتینی فوری،فروش دستگاه مهرژلاتینی فوری،دستگاه مهرسازی اتوماتیک فوریا