Get Adobe Flash player

مزیت خرید ازتولیدکننده

  • خریدمستقیم ازتولیدکننده بااعتبار30ساله درساخت دستگاه ها
  • یک سال گارانتی بااراییه فاکتور خرید انجام میشود
  • اموزش به صورت حرفه ای واشنایی باتمام جزییات رشته مهرسازی رایگان
  • اشنایی باروش بازاریابی

:شرکت کارافرین اینده ساز 

تولید کننده دستگاه مهرسازی اتوماتیک و فول اتوماتیک ؛ دستگاه مهرسازی ژلاتینی ؛ دستگاه مهرسازی فلزی

وتولیدکنند انواع دستگاه های چاپ سیلک اسکرین مناسب برای مصارف تبلیغاتی بهمراه اموزش حرفه ای مهرباپشتیبانی فنی وخدمات ومشاوره رایگان

مهرسازی بااموزش تخصصی وحرفه ای ویژه شغل مهرسازی طبق سفارشات بازار 1سال گارانتی فول باپشتیبانی دایمی وتامین مواداولیه مهرسازی برای شروع کار شامل: ژلاتین ؛  پایه مهر ؛  چسب دوطرفه ؛  حلال شستشو(تربانتین) به انضمام صدها طرخ اماده  مهرسازی میباشد

:مزیت دستگاه مهرسازی اتوماتیک تولید شرکت

بایدتوجه نمودساخت مهربادستگاه اتوماتیک مهرسازی به خاطرسرعت بخشیدن تولید مهرسفارشی شرکتها وبازاروحذف داروی ظهورثبوت وطراحی ان باپرینترلیزری جایگزین دستگاه مهرسازی دستی شده است  مهرسازان حرفه ای مهرسفارشی فروشگاها ؛  تولیدیها؛شرکتها رابادستگاه اتوماتیک مهر تولید وعرضه میکنند.باتوجه به سرعت بخشیدن ساخت مهرسفارشی مهرفوری بااین دستگاها نسبت به دستگاه مهردستی علاوه بر ساخت مهر درزمان کمتردارای سوداوری وکیفیت بیشترمیباشد

09123344067

09334766505