Get Adobe Flash player

مهربرنجی

مهرهای یرنجی به نامهای مهربی سوادی ومهرفلزی نیز گفته میشود.وکاربرد ان کم شده است ومشتریان ازمهرژلاتینی وبرجسته استفاده وتمایل پیدا کرده اند ومهرژلاتینی وبرجسته بادستگاه مهرسازی یووی ساخته میشود اما  ساخت مهربرنجی روی دسته  های برنجی حکاکی میشود حک نوشته روی دسته مهر برنجی بادستگاه فرز حکاکی انجام میشود09123344067

برچسب ها:مهربرنجی ,حکاکی روی فلز برنجی,مهربرنجی یامهربی سوادی