Get Adobe Flash player

مزیت چاپ سیلک دستی

  • بادستگاه چاپ سیلک دستی میتوان برروی همه اشیاء وسطوح صاف ومسطح چاپ نمود
  • باچاپ سیلک دستی میتوان باسرمایه کم زیر 1/5میلیون تومان شروع بکارنمود
  •  چاپ سیلک دستی رامیتوان  درمکان کوچک به ابعاد(3*4)مترمربع درمنزل راه اندازی کرد
  • باچاپ سیلک دستی هر نفر در8ساعت کاری میتواند 3تا4هزارعددنایلون ویا سطوح صاف چاپ انجام دهد
  • برای گرفتن سفارش بیشترازمشتریان میتوان ازافراد خانواده نیز استفاده نمود وشابلون اماده بروی میز چاپ برای هرنفر نصب نمود ومشغول بکارشوند
  • فروشگاه ها وتولیدی ها وبازار مصارف چاپ برروی بسته بندی کالایشنان زیر تیراژکم میباشد بهمین دلیل ازچاپ سیلک دستی استفاده مینمایند
  • دستگاه های نیمه اتوماتیک واتوماتیک برای چاپ زدن  بروی سطوح  مزیت فوق بالا (دستگاه چاپ سیلک دستی)را ندارند بعلت اینکه ازیک نفر بعنوان ابراتور میتوان استفاده نمود وبصورت محدود میتوان اچاپ نجام دادامادرچاپ سیلک دستی برای چاپ زدن میتوان از افراد بیشتر استفاده کرد وومشغول بکارشوند
  • برای شروع بکار ووارد بازارتبلیغات شدن باید باسرمایه کم شروع بکارنمود وازهزینه های بالا وخرید دستگاه های گران قیمت پرهیز نمود تابتوانید  باسرمایه خود توسعه کاری دهید وشاخه های دیگر مانند حرفه پردرامدمهرسازی و…رابه رشته کاری خود بیفزاییدودرامد عالی داشته باشید.
بخش بندی ها