Get Adobe Flash player

دستگاه مهرسازی  درانواع دستی واتوماتیک  تولید میشود دستگاه مهرسازی دستی  مجهز به قید نور  اما دستگاه مهرسازی اتوماتیک علاوه بر قید نور دارای مخزن شستشوی ژلاتین است وقیمت دستگاه های مهرسازی نیزبرحسب نوع لامپ وکارکرد دستگاه های مهرسازی دستی واتوماتیک محاسبه وتولید میشود بهمراه اموزش تخصص وحرفه ای. 

بخش بندی ها