Get Adobe Flash player

:مهمترین نکته در قیمت دستگاه  مهرسازی*

قیمت دستگاه های مهرسازی برحسب نوع لامپ مصرفی دردرون دستگاه ها ونوع کارکرد دستگاه های مهر سازی (ژلاتینی, برجسته, لیزری ومهراتوماتیک) محاسبه میشود 

دستگاه مهرسازی ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته همان میز نوریووی باابعاد مشخص بالامپ های ماوراء بنفش وبردهای دیجیتالی باتوانایی ساخت مهرشرکتی ,مهربانکی, مهرمحضر,مهردفترخانه,مهرثبت شد و..قیمت دستگاه های مهرسازی برحسب نوع لامپ مصرفی دردرون دستگاه ها ونوع کاری دستگاه های مهر سازی (ژلاتینی, برجسته, لیزری ومهراتوماتیک) محاسبه میشودهمراه با اموزش بصورت تخصصی 100% تضمینی انجام میشود

:قیمت دستگاهای مهرسازی*

بااموزش تخصصی و حرفه ای

دستی واتوماتیک وفول اتومات

**********

قیمت دستگاه های مهرسازی

بستگی به نوع لامپ مصرفی دردرون دستگاه هاونوع کاری دستگاه های مهر سازی تولید میشود

بخش بندی ها