Get Adobe Flash player

مهمترین نکته  درانتخاب دستگاه برای شروع کار

برای راه اندازی کارگاه چاپ سیلک واستفاده ازچاپ سیلک برای افرادمبتدی که میخواهند باسرمایه کم درمکانی کوچک شروع بکارنمایند بهترین گزینه وانتخب همان دستگاه چاپ سیلک دستی باکاربرد فراوان که بعداز فراگیری ان براحتی میتوان سفارش کارگرفت وازافرادخانواده هم میتوان برای گرفتن کاربیشتر استفاده نمود توضیح اینکه کلا بازار فروشگاها تولیدیها چاپ وتبلیغات برروی بسته بندی کالای تولیدی خودرا ازطریق چاپ سیلک دستی انجام میدهند باهزینه پایینی که چاپ سیلک دستی درطرح ورنگ و..دارد به همین دلیل ازدستگاه های اتوماتیک سیلک که هزینه بالایی که دررنگ وطراحی اولیه و..داردمقرون بصرفه نمیباشد استفاده نمیکنند