Get Adobe Flash player

دستگاه(تمام اتومات)دیجیتالی ساخت مهر باشوینده باکیفیت وزودبازده دردومدل 3لامپه و4لامپه تولید میشود بهمراه اموزش مهرسازی رایگان 100%تضمینی مناسب برای مهرسازان حرفه ای و افرادجویای کاروعلاقه مند به رشته مهرسازی. دستگاه فوق دوقسمتی بوده قسمت نوردهی بالامپ های هیتاچی اصل ژاپن در بالاو شستشوی ژلاتین درقسمت پایین بصورت تمام اتوماتیک میباشد.باکمترین زمان میتوان مهرفوری باان ساخت با10دقیقه نوردهی ژلاتین (درقسمت قیدنور)  و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرارداد تامهرسفارشی اماده شود.وبرای تسریع وراحتی کاردستگاه دارای دوتایمرمجزابرای تنظیم نوروشستشوی ژلاتین میباشد. وگردش موتورنیزدردستگاه جدیدبرای بهترشدن کیفیت ژلاتین دومحوره بوده به دلیل جلوگیری ازاسطکاک بیشتروگرم شدن موتور 4محوره تولیدنمیشود . فرچه ژلاتین شورموی نیز بابافت صنعتی تهیه شده بدون ریزش باعمربالا.موتور وگیربکس المانی باتوانایی شستشوی ژلاتین با سایزصفحه20*20تا22*22سانتیمتربزرگ تراز صفحات دستگاه مهرموجود

بخش بندی ها