Get Adobe Flash player

دستگاه(تمام اتومات) ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته بالامپ هاب یووی ماوراء بنفش دردومدل 3لامپه و4لامپه تولید میشود بهمراه اموزش حرفه ای رایگان100%تضمینی . دستگاه فوق دوقسمتی بوده قسمت نوردهی بالامپ های هیتاچی اصل ژاپن در بالاو شستشوی ژلاتین درقسمت پایین بصورت تمام اتوماتیک میباشد.باکمترین زمان میتوان مهرفوری راباان ساخت. با10دقیقه نوردهی ژلاتین (درقسمت قیدنور)  و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرارداد تامهرسفارشی اماده شود.وبرای تسریع وراحتی کاردستگاه دارای دوتایمرمجزابرای تنظیم نوروشستشوی ژلاتین میباشد.و دارای ترانس وخاذن برای تنظیم برق دستگاه د وبرای بهترشدن کیفیت ژلاتین نیز ازموتورهایی باکارکرد بهتراستفاده شده  وازموتورهای  4محوره  بعلت گرم شدن استفاده وتولیدنمیشود . فرچه ژلاتین شورموی نیز بابافت صنعتی تهیه شده بدون ریزش باعمربالا.موتور وگیربکس المانی باتوانایی شستشوی ژلاتین با سایزصفحه20*20سانتیمتروصفحه بزرگتر 22*22 سانتیمترتولید وعرضه میشود

بخش بندی ها