Get Adobe Flash player

دستگاه(تمام اتومات) ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته بهمراه اموزش حرفه ای مهرسازی رایگان100%تضمینی مناسب برای مهرسازان حرفه ای. دستگاه فوق دوقسمتی بوده قسمت نوردهی بالامپ های هیتاچی اصل ژاپن در بالاو شستشوی ژلاتین درقسمت پایین بصورت تمام اتوماتیک میباشد.باکمترین زمان میتوان مهرفوری راباان ساخت. با10دقیقه نوردهی ژلاتین (درقسمت قیدنور)  و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرارداد تامهرسفارشی اماده شود.وبرای تسریع وراحتی کاردستگاه دارای دوتایمرمجزابرای تنظیم نوروشستشوی ژلاتین میباشد.وبرای بهترشدن کیفیت ژلاتین  ازموتورهایی باکارکرد بهتر وترانس وخاذن نیزبرای تنظیم برق دستگاه استفاده شده است  . فرچه ژلاتین شورموی نیز بابافت صنعتی تهیه شده بدون ریزش باعمربالا.موتور وگیربکس المانی باتوانایی شستشوی ژلاتین با سایزصفحه20*20سانتیمترو 22*22 سانتیمتربزرگ ترازصفحات دستگاهای موجود تولید وعرضه میشود

بخش بندی ها