Get Adobe Flash player

:نکته بسیار مهم درخریددستگاه مهرسازی*

 مهمترین نکته در خرید دستگاه مهر باید به ان توجه شودازمراکزی خریدنمایید که دارای اعتبار وسابقه ساخت دستگاه هاراداشته   باشند .تبلیغات زیاد نیز نمیتواند ملاک عمل برای شناسایی ونوع وسایل ساخته شده دردرون دستگاه هاباشد به دلیل اینکه خریدار لوازمات نصب شده درداخل دستگاه مهر را که نمیتواند ببیند ازچه مارکی وتولید کدام کشور است پس بهترین گزینه درخریددستگاه ها روی اعتبارچندساله ان شرکت باید توجه شود.متاسفانه بعضی تبلیغات دراینترنت!! تاکید شده که باید لامپ مهرسازی 30سانتی و ضخیم باشد.که این لامپ ها ضعیف وغیراستاندارد میباشدبه خاطر ارزان بودن ازاین لامپ ها استفاده میکنند .بهترین  سوال ازاین شرکت اینست که دستگاه مهرسازی اتوماتیک ازچه  لامپ های استفاده میشود؟  لامپ های دستگاه مهرسازی دستی واتوماتیک ازلامپ های یووی به طول 10 و20 سانتیمتری ماوراء بنفش اصل ژاپن استفاده میشود 09123344067

بخش بندی ها