Get Adobe Flash player

:مهمترین نکته درانتخاب دستگاه برای مهرسازان حرفه ای

مهرسازان حرفه ای برای ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته  وسرعت بخشیدن درساخت مهرها برای شرکتها وموسسات و..ازدستگاه    مهرسازی اتوماتیک استفاده میکنندد  ساخت مهر وانتخاب دستگاه مهرسای  اتوماتیک  به دلیل سریع بودن درساخت انواع مهرباتعدادبالابااین نوع دستگاه هامیتوان مهرفوری وسفارشی سریع واسان تحویل مشتریان داد مهرهای سفارشی شامل مهرژلاتینی – مهرشرکتی – مهرنظام مهندسی -مهربانکی – مهرنظام پزشکی – مهرمحضر – مهرثبت شد – مهرمدارس و… 

 مهرسازی شغلی پردرامد وزود بازده ومورداستفاده شرکتها وموسسات و..میباشد.ونوع استفاده ومصرف ان متفاوت است وازضروریتها محسوب میشود  .برای راه اندازی کارگاه مهرسازی باشستشوی تمام اتومات  برای مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی وافراد علاقه مند به رشته مهرسازی یک فرصت شغلی مناسب وپردرامد  است .بادستگاه فوق میتوان تعداد مهرهم زمان ساخت  وعرضه نمود.دستگاه (تمام اتومات) ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته با لامپ های ماوراء بنفش هیتاچی اصل ژاپن.بهترین دستگاه ساخت مهرباکیفیت درایران 100%تضمینی همراه بااموزش مهرسازی رایگان .دستگاه مجهزبه مخزن نور(با3لامپ یووی) درقسمت بالاو شستشوی ژلاتین درقسمت پایین بصورت تمام اتوماتیک انجام میشود.باکمترین زمان میتوان مهرفوری راباان ساخت. با10دقیقه نوردهی ژلاتین (درقسمت قیدنور)  و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرارداد تامهرسفارشی اماده شود.وبرای تسریع وراحتی کاردستگاه دارای دوتایمرمجزابرای تنظیم نوروشستشوی ژلاتین میباشد.وبرای بهترشدن کیفیت ژلاتین  ازموتورهای خارجی بابرندوالیوفرانسوی ویاالمانی باکارکرد بهتر وترانس وخاذن نیزبرای تنظیم برق دستگاه استفاده شده است  . فرچه ژلاتین شورموی نیز بابافت صنعتی تهیه شده بدون ریزش باعمربالا.موتور وگیربکس المانی باتوانایی شستشوی ژلاتین با سایزصفحه20*20سانتیمترو 22*22 سانتیمتربزرگ ترازصفحات دستگاهای موجود تولید وعرضه میشود   

بخش بندی ها