Get Adobe Flash player

 مهمترین نکته درانتخاب دستگاه برای راه اندازی کارگاه مهرسازی

دستگاه اتوماتیک مهرسازی دردیرباز یکی ازبهترین  دستگاه های مورداستفاده درکارگاه های  مهرسازی میباشد.مهرسازان حرفه ای برای ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته  سفارشی شرکتها وموسسات و..ازدستگاه  مهرسازی اتوماتیک بخاطرسرعت بخشیدن درساخت مهراستفاده میکنندد .  انتخاب دستگاه مهرسای  اتوماتیک وانتخاب ان به دلیل سریع بودن درساخت انواع مهرهای سفارشی باتعدادبالامیباشدباایننوع دستگاه هامیتوان مهرفوری وسفارشی سریع واسان ساخت و تحویل مشتریان داد

  دستگاه های اتوماتیک مهرسازی تولیدشرکت توانایی ساخت حدودا50عدد مهرفوری سفارشی رادرساعت داردکه درنوع خودبی نظیراست مهرهای سفارشی شامل مهرژلاتینی – مهرشرکتی – مهرنظام مهندسی -مهربانکی – مهرنظام پزشکی – مهرمحضر – مهرثبت شد – مهرمدارس و… ازاین نوع مهرها هستند

 مهرسازی شغلی پردرامد وزود بازده ومورداستفاده شرکتها وموسسات وبازار و..میباشد.ونوع استفاده ومصرف ان متفاوت است وازضروریتها محسوب میشود  .برای راه اندازی کارگاه مهرسازی باشستشوی تمام اتومات  برای مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی وافراد علاقه مند به رشته مهرسازی یک فرصت شغلی مناسب وپردرامد  است که میتوان درمکان کوچک وکم هزینه ان را راه اندازی کرد وباتبلیغات درمنطقه واطلاعات رسانی به موسسات برای جذب مشتری برای شروی شغل مهرسازی  .بادستگاه فوق میتوان تعداد مهرهم زمان ساخت  وعرضه نمود.دستگاه (تمام اتومات) ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته با لامپ های ماوراء بنفش هیتاچی اصل ژاپن.بهترین دستگاه ساخت مهرباکیفیت درایران 100%تضمینی همراه بااموزش مهرسازی رایگان .دستگاه مجهزبه مخزن نور(با3لامپ یووی) درقسمت بالاو شستشوی ژلاتین درقسمت پایین بصورت تمام اتوماتیک انجام میشود.باکمترین زمان میتوان مهرفوری راباان ساخت. با10دقیقه نوردهی ژلاتین (درقسمت قیدنور)  و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرارداد تامهرسفارشی اماده شود.وبرای تسریع وراحتی کاردستگاه دارای دوتایمرمجزابرای تنظیم نوروشستشوی ژلاتین میباشد.وبرای بهترشدن کیفیت ژلاتین  ازموتورهای خارجی بابرندوالیوفرانسوی ویاالمانی باکارکرد بهتر وترانس وخاذن نیزبرای تنظیم برق دستگاه استفاده شده است  . فرچه ژلاتین شورموی نیز بابافت صنعتی تهیه شده بدون ریزش باعمربالا.موتور وگیربکس المانی باتوانایی شستشوی ژلاتین با سایزصفحه20*20سانتیمترو 22*22 سانتیمتربزرگ ترازصفحات دستگاهای موجود تولید وعرضه میشود   

09123344067

 دستگاه تمام اتومات وفول اتومات– مهرفوری – مهرسازی تولید جدیدشرکت باتکنیک بهترتعدادمهرسفارشی همزمان اماده نموده باکمترین زمان میتوان مهرفوری راتحویل مشتری داد.دستگاه فوق مناسب برای دفاترفنی وموسسات و برای افرادجویای کاروعلاقه مندبه رشته مهرسازی که میخواهند درفضای کوچک تاحتی درمنزل شروع بکارنمایند. بایک سال گارانتی فول وپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش واموزش حرفه ای ساخت مهررایگان به انضمام صدها طرح اماده مهرسازی رایگان. تفاوت دستگاه تمام اتومات مهرسازی بادستگاه فول تومات مهرسازی درنوع وسایل داخلی دستگاه میباشد

بخش بندی ها