Get Adobe Flash player

:مهمترین نکته درانتخاب دستگاه برای شروع کار

فروش دستگاه مهرسازی خانگی دستی برای کاردرمنزل و شروع شغل کوچک پردرآمد بهمراه اموزش مهرسازی بایکسال گارانتی فول وپشتیبانی وخدمات پس ازفروش 100% تضمینی مناسب برای  افرادمبتدی وعلاقه مند به رشته مهرسازی به ویژه برای جویندگان کارمستقل که میخواهند باسرمایه کم درمکان کوچک درمنزل  بعنوان شغل خانگی شروع بکارنمایند بهترین گزینه درانتخاب دستگاه همان دستگاه مهرسازی دستی  (قیدنور) است به راحتی میتوان بادستگاه فوق وتبلیغات درمنطقه مهر سفارشی ساخت وعرضه نمود مهرهای سفارشی شامل  مهرژلاتینی,مهربانکی ,مهرشرکتی,مهرمحضر,مهردفترخانه ,مهرمدارس مهربرجسته ومهرنظام پزشکی مهرثبت شدو..میباشد.

امابرای تسریع کاروسرعت بخشیدن درساخت مهرهای سفارشی(برای شرکتها وموسسات و..) باتعدادبالا ودرامدزایی بیشترمیتوان ار دستگاه مهرسازی اتوماتیک نیز استفاده نمود 
بخش بندی ها