Get Adobe Flash player

:مهمترین نکته درخریددستگاه مهرسازی*

دستگاه مهرسازی

  الف: در خرید اینترنتی دستگاه مهرسازی به چند نکته ضرورتاباید توجه شود .ازمراکزی خریدنمایید که دارای اعتبار وسابقه ساخت دستگاه هاراداشته   باشند نه واسطه گر .تبلیغات زیاد نیز نمیتواند ملاک عمل برای شناسایی ونوع وسایل ساخته شده دردرون دستگاه هاباشد به دلیل اینکه خریدار لوازمات نصب شده درداخل دستگاه مهر را که نمیتواند ببیند ازچه مارکی وتولید کدام کشور است ودستگاه های اتوماتیک باپیچیدگیهایی که داردازمخزن نورموتور وترانس وخاذن و…  وقسمت دوم مخزن شستشو تشکیل شده است  بهترین گزینه درانتخاب دستگاه ها روی اعتبارچندساله ان شرکت خرید انجام شود .متاسفانه دربعضی تبلیغات دراینترنت!! تاکید شده که باید لامپ مهرسازی 30سانتی و ضخیم باشدبایدتوجه نمود نوراضافی درلامپهای بزرگ باعث خرابی مهرمیشود.که این هم یک نوع ترفند جدید افراد سودجوبه خاطر ارزان بودن ازاین لامپ های غیراصلی ومتفرقه استفاده میکنند .  لامپ هایدستگاه مهرسازی دستی واتوماتیک ازلامپ های یووی ماوراء بنفش اصل ژاپن به طول 10 و20 سانتیمتری استفاده میشود

نه 30سانتی !!09123344067

ب درخرید اینترنتی دستگاه مهرسازی ازفروشگاه های که کالا خریدو فروش میکنند باید توجه داشت هنر چاپ ومهرسازی کالا نیست!! متاسفانه این موسسات اقدام به فروش این قبیل دستگاه ها نموده اند که اصلا ازماهیت این دستگاه وکارکرد ان بی خبر ندوفقط فکرمیکنند این دستگاهها یه نوع کالاست وسریع به مصرف کننده ارسال وتحویل بدهند.  لازم به توضیح است که مهرسازی یک حرفه وهنراست که ازمراکزی باید خریدودراین مورد کسب اطلاع کرد که خود تولید کننده ودراموزش دراین کار اشراف داشته باشند09123344067

بخش بندی ها