Get Adobe Flash player

 

:انواع دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی درانواع دستگاه مهرسازی اتوماتیک ودستگاه مهرسازی دستی تولید میشودتفاوت دستگاه دستی مهرسازی  با اتوماتیک مهرسازی؛ دستی ساخت مهردارای قیدنوراست اما دستگاه مهرسازی اتوماتیک علاوه برقیدنور  دارای مخزن شستشوی ژلاتین نیز می باشد

 دستگاه دومنظوره نوردهی(با3لامپ یووی) وشستشوی ژلاتین بصورت تمام اتوماتیک بالامپ های هیتاچی اصل ژاپن ودوتایمر ؛ موتور وگیربکس المانی,باکمترین زمان میتوان مهرفوری راباان ساخت با10دقیقه نوردهی ژلاتین(درقسمت قیدنور) و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرارداد تامهرسفارشی اماده شود.دستگاه جدیددارای ترانس وخاذن برای تنظیم برق دستگاه , فرچه موی بابافت صنعتی بدون ریزش , مخزن وصفحه گالوانیزه استیل ضدخش وپوسیدگی به ابعاد20*20 استاندارد , بدنه استیل دستگاه  بارنگ استاتیک صنعتی(کوره ای)پوشش داده شده  برای ایمنی بیشتر وجلوگیری ازبرق گرفتگی , ضدخش وضد اشعه , همراه بااموزش ساخت مهر رایگان ولوازم ومواداولیه مهرسازی رایگان. بهترین دستگاه ساخت مهر باکیفیت درایران100% تضمینی بایکسال گارانتی فول  وخدمات پس ازفروش رایگان قیمت دستگاه مهرسازی اتوماتیک از2800هزارتومان

دستگاه اتوماتیک ساخت مهر باموتور دوجهته ساخت الملن – فرچه موی بابافت صنعتی – مهراتوماتیک -ترانس وخاذن برای تنظیم برق دستگاه-  دستگاه مهراتوماتیک –

دستگاه  ساخت مهرباشوینده اتوماتیک وبدنه باپوشش رنگ ایمنی

:مهمترین نکته درانتخاب دستگاه مهربرای راه اندازی کارگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی

برای راه اندازی کارگاه مهرسازی ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته  بهترین گزینه و انتخاب دستگاه برای ساخت مهرهای سفارشی شرکتها وموسسات همان دستگاه مهرسازی اتوماتیک (تمام اتومات وتمام توماتیک وفول اتومات) است که همزمان تعدادمهرسفارشی میتوان باان ساخت وفوری تحویل مشتریان داد با سوداوری بیشتر وکیفیت بهتر . بااگهی دادن درمنطقه وارتباط با مشتریان طلب میکندازدستگاه اتوماتیک مهرسازی استفاده شود .بااین تفاوت دردستگاه مهرسازی دستی ساخت مهروشستشو وبرجسته شدن مهر بصورت تک تک  ودستی بامدت زمان بیشترو باسوداوری کمترانجام میشود.اما دستگاه مهرسازی اتوماتیک توانایی ساخت مهرهای سفارشی باتعداد بالارادارد  برای عرضه مهربیشتر میتوان مهرهای سفارشی باسوداوری بیشتر بصورت اتوماتیک  ساخت وتحویل مشتریان داد

 مهرسازی شغلی پردرامد وزود بازده ومورداستفاده شرکتها وموسسات وبازار و..میباشد.ونوع استفاده ومصرف ان متفاوت است وازضروریتها محسوب میشود  .برای راه اندازی کارگاه مهرسازی باشستشوی تمام اتومات  برای مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی وافراد علاقه مند به رشته مهرسازی یک فرصت شغلی مناسب وپردرامدوزودبازده  است که میتوان درمکان کوچک وکم هزینه ان را راه اندازی کرد وباتبلیغات درمنطقه واطلاع رسانی به موسسات برای جذب مشتری شروع بکارنمود.بادستگاه تمام اتومات- مهر فوری میتوان تعداد مهرفوری هم زمان ساخت  وعرضه نمود

برچسب ها:مهرسازی فوری- دستگاه مهرسازی اتوماتیک مهرفوری – شغل مهرسازی – مهرسفارشی فوری – دستگاه تمام اتومات مهرفوری – دستگاه مهرفوری – قیمت مهرفوری – دستگاه مهرساز مهرفوری – اموزش مهر

:مزیت  دستگاه مهرسازی اتوماتیک تولید شرکت

دستگاه مهرسازی

 • دستگاه مجهزبالامپ های یووی ماوراءبنفش هیتاچی ژاپن باطول 20سانتیمتر استاندارد
 • موتوروگیربکس المانی جدیدهمراه با شستشوی ژلاتین بصورت تمام اتوماتیک
 • دستگاه جدیددارای ترانس وخاذن برای تنظیم برق دستگاه جهت بالارفتن عمربیشتر موتور
 • فرچه موی بابافت صنعتی جای گزین فرچه دست بافت  شده است
 • دوتایمراتوماتیک برای تنظیم نوردهی وشستشوی ژلاتین برای راحتی کاروکیفیت بهتر.
 • مخزن وصفحه شستشو تمام گالوانیزه ضدرطوبت وزنگ زدگی
 • صفحه شستشوی ژلاتین مهربطول20*20و22*22سانتیمتربزرگتراز صفحات قدیمی. وموجود
 • تخلیه موادشستشوبه روش جدید.
 • دستگاه جدید ساده ترشده بابهره گیری ازتکنیک بهترباهذ ف فنردرزیرفرچه بدون لرزش برای بهترشدن کیفیت ژلاتین
 • ایینه ضدموج برای انعکاس نوربیشتر جهت انتقال نوشته ولوگو برروی ژلاتین
 • ودیگرمزایا ی این دستگاه هادر خریدان است که بصورت مستقیم وبدون واسطه ازشرکت تولیدکننده خرید انجام میشود 

دستگاه های اتوماتیک مهرسازی تولیدشرکت توانایی ساخت حدود50عدد مهرفوری سفارشی رادرساعت داردکه درنوع خودبی نظیراست وانواع مهرهای سفارشی باان میتوان ساخت وعرضه نمود.مهرهای سفارشی شامل مهرژلاتینی – مهرشرکتی – مهرنظام مهندسی -مهربانکی – مهرنظام پزشکی – مهرمحضر – مهرثبت شد  – مهردریافت شد- مهرمدارس  – مهربرجسته فلزی و… ازاین نوع مهرها هستند

با1سال گارانتی وتعوض. دستگاه فوق مناسب برای ساخت انواع کلیشه فلزی , کلیشه  

ژلاتینی , کلیشه داغی, کلیشه کارتن سازی وانواع مهرهای ژلاتینی ومهربرجسته

09123344067

:پشتیبانی دستگاه مهر اتوماتیک*

دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرتمام اتوماتیک علاوه برمیز نور یووی

مهرسازی این دستگاه دارای مخزن شستشو وبرجسته شدن مهر

نیز میباشد که سریع واسان علاوه برچاپ مهر بدون دخالت دست

بصورت تمام اتوماتیک مهربرجسته شده

 مهرفوری وسفارشی را می توان به مشتری تحویل داد

باپشتیبانی و1 سال گارانتی وخددمات پس ازفروش

دستگاه مهرسازی جدید تولید شرکت  توانایی
:ساخت انواع مهرراداردشامل*
 • ساخت انواع مهرهای فوری
 • ساخت انواع مهرهای ژلاتینی
 •  ساخت مهرهای برجسته
 • ساخت انواع مهرها نروماده
 • ساخت انواع مهرهای اتوماتیک
 • ساخت انواع مهرهای فلزی
 • ساخت انواع مهرهای فروشگاهی تاریخ دار ، بدون تاریخ
 • ساخت انواع مهرهای پرسی
 • ساخت انواع مهرهای برجسته برقی
 • ساخت مهرهای نامریی
 • ساخت انواع مهرهای شرکتی آرم دار ، بدون آرم

09123344067 – 09334766505

اموزش مهرسازی حرفه ای:

دستگاه مهرسازی

 برای راه اندازی کارگاه مهرسازی علاوه بردستگاه مهرسازی به کامپیوتر وپرینتر مخصوص مهرسازی واشنایی بافتوشاپ وکرل بصورت  مقدماتی ولوازم مهرسازی نیازداریم

 ساخت مهردردستگاه مهرسازی به دوصورت انجام میشود دستی واتوماتیک

درمهرسازی دستی ابتدا نوشته ویالوگو ازطریق کامپیوتر  طراحی برروی کاغذ کالک بصورت نگاتیو پرینت طرح فوق راباژلاتین خام برش خورده درون دستگاه قیدنورمهرسازی به مدت 10هدقیقه نوردهی میدهیم دستگاه طرح ونوشته بروی ژلاتین منتقل میکندبرای برجسته شدن مهر ژلاتین فوق بافرچه ژلاتین شور ومحلول شستشو  به مدت 5دقیقه شستشو میدهیم  تامهر برجسته شود سپس مهررا به پایه مهر چسبانده ومهرسفارشی اماده استفاده میباشدامادرمهرسازی اتوماتیک  همه مراحل نوردهی وشستشو ژلاتین رادستگاه بصورت اتوماتیک بدون دخالت دست انجام میدهد

برچسب ها:اموزش ساخت مهر,مهرسازی,اموزش مهرسازی,قیمت اموزش مهرسازی,اموزش دستگاه مهرسازی,راه اندازی کارگاه مهرسازی

ادامه مطلب

:دستگاه ژلاتین شوی اتوماتیک*

دستگاه مهرسازی

(دستگاه  مهرسازی ژلاتین شوراتوماتیک( بدون قیدنور

   ساخت مهرژلاتینی مهرفلزی ونایلوپرینت بادستگاههای  اتوماتیک اسیدزن

  شستشو وبرجسته نمودن ژلاتین درکمتراز3دقیقه باکیفیت انجام میشود.

ادامه مطالب

:شغل مهرسازی

 شغل مهرسازی رابعنوان شغل دوم کم هزینه کوچک پردرامد

می توان انتخاب کرد ومشغول بکار شد

ادامه مطلب

:لوازم وموادموردنیاز دستگاه مهرسازی اتوماتیک

دستگاه مهرسازی

برای راه اندازی کارگاه مهرسازی وساخت مهرعلاوه بر دستگاه مهر

:به لوازم و مواداولیه مهرسازی برای شروع کارنیازداریم شامل*

 • کامپیوتر
 • وپرینتر لیزری مخصوص مهرسازی
 • راهنمای طراحی اولیه مهرسازی
 • ژلاتین مخصوص مهرسازی(المانی ویاژاپنی)
 • کاغذ کالک
 • حلال شستشوی ژلاتین(تربانتین)
 • فرچه شستشو
 •  دسته مهرپلاستیکی به اشکال گوناگون
 • چسب دوطرفه نیازداریم.

برچسب ها:مواداولیه مهرسازی – لوازم مهرسازی – ژلاتین – نایلوپرینت -لوازم مهرسازی –  مواداولیه مهرسازی – مواداولیه مهر

ادامه مطلب

:مقررات ساخت مهر وضوابط ان*

دستگاه مهرسازی

نکته مهم بعداز خریددستگاه مهرسازی وطریقه مهرسفارشی

 ساخت مهر سفارشی برای شرکتها وموسسات و… یکسری

مقررات وضوابط باید رعایت شود

 • شناخت کامل ان موسسه
 • گرفتن مدارک مستند
 • بعنوان مثال برای ساخت مهرهای پزشکی وپرستاری  اسکن کارت نظام پزشکی باید ضمیمه مدارک شود
 • سپس مهرسفارشی ساخته شده را به مشتری میتوان تحویل داد

برجسب ها:ظوابط ساخت مهر- شناخت مشتری – داشتن مدارک کافی – طریقه ساخت مهرسفارشی- ساخت مهرسفارشی- ساخت مهرپزشکی –

:راهنمای بازاریابی وطریقه گرفتن سفارش کار*
اموزش باراریابی وطریقه گرفتن سفارش کار
بعدازخرید دستگاه مهرسازی
وارتباط بامشتریان بازاروشرکتها و…شمارابا اموزش
اصول بازاریابی برای جذب مشتریان بازاراشنانموده
که همان روزهای اول براحتی از مشتریان
سفارش کارگرفته  ودرامد عالی داشته باشید
بهترین روش مهرسازی و مناسب برای ساخت مهروشغل پردرامد.09123344067
برچسب ها:روش بازاریابی – قیمت دادن – روش جذب مشتری – روش اگهی دادن – طریقه گرفتن سفارش کار

توسط احمد |دستگاه مهرسازی|دیدگاه ها بسته هستند

====برای خرید تماس بگیرید*

09123344067

درباره نویسنده احمد

فروش انواع دستگاه مهرسازی فروش دستگاه چاپ سیلک دستی – لوازم مهرسازی ولوازم چاپ سیلک

شغل پردرامد – شغل دوم زودبازده -شغل دوم خانگی شغل زنانه پردرامد , مشاغل خانگی

09123344067

09334766505

======اخرین محصولات*