Get Adobe Flash player

دستگاه مهرسازي تمام اتوماتیک

دستگاه فوق دوکاره بوده که هم دارای مخزن نورمهر(3لامپ هیتاچی ژاپن) دربالا وشستشوی اتوماتیک درپایین میباشد.که بانوردهی ژلاتین به مدت 10 دقیقه (درقسمت قیدنور) و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرار دهید براحتی سریع واسان مهرشما اماده میشود.دستگاه جدید به دلیل دومحوره بودن موتور ژلاتین بهتر برجسته شده و وریزه کاریهای مهرباکیفیت بالا اماده میشودودستگاه  دارای  دوتایمرمجزا بوده که کارکردن باان  راحت تر انجام میشود.فرچه شستشوی دستگاه  بابافت صنعتی بدون دخالت دست وکارکرد بهتر تهیه شده .موتوروگیربکس دستگاه نیزالمانی  بوده وقابلیت شستشوی ژلاتین تاسایز20*20 رادارا میباشد.وبراحتی میتوان هرمهرسفارشی ژلاتینی شامل مهرشرکت – مهربانکی – مهرنظام پزشکی – مهرمحضر – مهرمدارس و.. را باان ساخت وعرضه نمود.

دستگاه فوق , مناسب برای مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی وافرادجویای کار

قیمت دستگاه فوق5/500/0000تومان اموزش ساخت مهرژلاتینی باخریددستگاه رایگان می باشد

شما می توانید درفضای کوچک تاحتی درمنزل بعنوان شغل خانگی 100%تضمینی وعملی شغلی بادرامد عالی داشته باشید وشروع بکارنمایید.   

بااموزش حرفه ای وصدها طرح اماده رایگان

باپشتیبانی وخدمات پس ازفروش

 09123344067

09334766505

دستگاه های(اتوماتیک وتمام اتوماتیک)ساخت مهرهای ژلاتینی ومهربرجسته فلزی ومهرفوری همراه بااموزش مهرسازی  ولوازم مهرسازی – مهرسازی شغل دوم – مهرسازی شغل پردرامد
برجسب ها:دستگاه ساخت مهر,دستگاه مهرسازی,دستگاه اتوماتیک مهرسازی,دستگاه تمام اتومات مهرسازی,فروش دستگاه اتوماتیک مهرسازی,خریددستگاه مهرسازی تمام اتوماتیک,لوازم مهرسازی اموزش حرفه ای مهرسازی,ساخت انواع مهر,ساخت مهرژلاتینی,ساخت مهر برجسته فلزی,مهرشرکتی ,مهربانکی,ساخت مهرمحضر