Get Adobe Flash player

 شرکت کارافرین اینده ساز تولید کننده انواع ماشین الات مهرسازی(دستی واتوماتیک) وچاپ,دستگاه مهرسازی کوچک بالامپ هاب یووی

قابل توجه کسانی که دوست دارند کار مهرسازی را یاد بگیرند :

برای آموزش یا خرید دستگاه مهرسازی حتما به مراکزی مراجعه نمایید که خودشان مهرساز بوده تا بتوانند

شمارا درکلیه مراحل طراحی وساخت راهنمایی نمایند . موسسه ای که خودش کارگاه مهرسازی دارد اولا

باتمام تکنیک ولوازم های جدید مهرسازی آشنایی دارد وشما را راهنمایی میکند.دوما به تمام مشکلاتی که

ممکن است یک مبتدی درکارکردن با دستگاه مواجه گرددآشنایی کامل دارد و آموزش های کامل را ارائه

مینماید. بعضا گفته میشودکه هرچه تعداد لامپ های دستگاه بیشترباشد کیفیت مهرهم بیشترخواهد بود.

درصورتیکه اصلا اینطور نیست ونتیجه معکوس داردچون هرچه تعداد لامپ ها بیشتر باشدشدت تابش نور

بیشترشده و باعث عبور نور از قسمتهای مشکی طرح ( که نور اصلا نباید ازآنها عبور کند) میگردد در نتیجه

تمام ژلاتین شما سفت شده و شسته نمی شود. تعداد لامپ رابطه مستقیم با سطح کارشما دارد بطور

مثالتعداد لامپ لازم برای دستگاهی که ژلاتین سایز A4 را تبدیل به مهر نماید 4 عدد بوده وبیشترازآن خرج

اضافهو مصرف زیادی برق و در نهایت مشکل در کارمهرسازی را باعث میشود.

نکته خیلی مهم: برای کار مهرسازی دستگاه های بزرگ اصلا خوب نیستند.به چنددلیل :اولا کسانی که

کارمهرسازی را تازه میخواهندشروع کنند بایستی تک تک مهرسازی کنند تا قلق مهرسازی به دستشان بیاید

. دوما اگرهم سفارش مهرزیاد دارند نبایستی به اندازه کاغذ A4 مهربسازند چون مهرشان اصلا خوب درنمی

آیدمگر آنکه دستگاه شوینده اتوماتیک و پرینتر خوبی داشته باشند.سوما درکارمهرسازی حرف اول را دستگاه

پرینترمیزندنه دستگاه مهرسازی. چون 70% موفقیت درکارمهرسازی به کیفیت پرینتر و 20% به کیفیت

ژلاتینو فقط 10%به دستگاه مهرسازی مربوط میشود.بیشتر کار این موسسه(طراحی ستاره) صرف آموزش

مهرسازی به کسانی است که دستگاه های بزرگ چاپ سیلک خریده و آموزش های غلط مهرسازی دیده اند.

دستگاه بزرگ فقط بکار سیلک می آید وبرای کارمهرسازی مناسب نیستند مگرآنکه شوینده اتوماتیک و

پرینترهای خوب داشته باشید .