Get Adobe Flash player

admin

گروه صنعتی کارافرین تولید کننده  انواع ماشین الات دستگاه ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته ودستگاه چاپ  100%تضمینی ,انواع دستگاه  های مهرسازی – مهرفوری ,دستگا ه تمام اتومات مهرسازی توانایی ساخت مهرژلاتینی ومهرشرکتی ومهربانکی ومهرمحضر ومهرثبت شد ومهرنظام پزشکی ومهربرجسته فلزی ومهرمدارس و..را داردوبهترین  دستگاهی که مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی برای تسریع کار ازان برای ساخت مهرهای ژلاتینی استفاده میکنند.بهمراه اموزش حرفه ای مهرسازی وتامین لوازم مهرسازی برای ساخت انواع مهروصدها طرح اماده مهرسازی رایگان. خریدمستقیم ازتولیدکننده دارای1سال گارانتی تعویض وپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش رایگان – شغل دوم شغل پردرامد

 

گروه صنعتی کارافرین تولید کننده  انواع ماشین الات دستگاه تمام اتومات ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته ودستگاه چاپ 100%تضمینی ,انواع دستگاه  های مهرسازی – مهرفوری ,دستگا ه های جدید توانایی ساخت مهرژلاتینی ومهرشرکتی ومهربانکی ومهرمحضر ومهرثبت شد ومهرنظام پزشکی ومهربرجسته فلزی ومهرمدارس و..را داردوبهترین  دستگاهی که مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی برای تسریع کار ازان برای ساخت مهرهای ژلاتینی استفاده میکنند.بهمراه اموزش حرفه ای مهرسازی وتامین لوازم مهرسازی برای ساخت انواع مهروصدها طرح اماده مهرسازی رایگان. خریدمستقیم ازتولیدکننده دارای1سال گارانتی تعویض وپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش رایگان – شغل دوم شغل پردرامد

 

 

گروه صنعتی کارافرین تولید کننده  انواع ماشین الات دستگاه( تمام اتومات  – مهرفوری – مهرسازی) ودستگاه چاپ,انواع دستگاه های مهرسازی – مهرفوری ,دستگاه فوق بهترین  دستگاهی که مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی برای تسریع کار ازان برای ساخت مهرهای ژلاتینی استفاده میکنند باکیفیت وزودبازده100%تضمینی  بهمراه اموزش حرفه ای مهرسازی وتامین لوازم مهرسازی  برای ساخت انواع مهروصدها طرح اماده مهرسازی رایگان. خریدمستقیم ازتولیدکننده دارای1سال گارانتی تعویض وپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش رایگان – شغل دوم شغل پردرامد

دستگاه(تمام اتومات) ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته بهمراه اموزش حرفه ای مهرسازی رایگان100%تضمینی مناسب برای مهرسازان حرفه ای. دستگاه فوق دوقسمتی بوده قسمت نوردهی بالامپ های هیتاچی اصل ژاپن در بالاو شستشوی ژلاتین درقسمت پایین بصورت تمام اتوماتیک میباشد.باکمترین زمان میتوان مهرفوری راباان ساخت. با10دقیقه نوردهی ژلاتین (درقسمت قیدنور)  و2دقیقه شستشو(درقسمت شستشو) قرارداد تامهرسفارشی اماده شود.وبرای تسریع وراحتی کاردستگاه دارای دوتایمرمجزابرای تنظیم نوروشستشوی ژلاتین میباشد.وبرای بهترشدن کیفیت ژلاتین  ازموتورهایی باکارکرد بهتر وترانس وخاذن نیزبرای تنظیم برق دستگاه استفاده شده است  . فرچه ژلاتین شورموی نیز بابافت صنعتی تهیه شده بدون ریزش باعمربالا.موتور وگیربکس المانی باتوانایی شستشوی ژلاتین با سایزصفحه20*20سانتیمترو 22*22 سانتیمتربزرگ ترازصفحات دستگاهای موجود تولید وعرضه میشود

گروه صنعتی کارافرین تولید کننده  انواع ماشین الات دستگاه( تمام اتوماتیک وفول اتومات)ساخت مهرهای ژلاتینی  ودستگاه چاپ,انواع دستگاه های مهرسازی – مهرفوری ,دستگاه فوق بهترین  دستگاهی که مهرسازان حرفه ای ودفاترفنی ازان برای ساخت مهرهای ژلاتینی استفاده میکنند باکیفیت وزودبازده100%تضمینی  بهمراه اموزش حرفه ای مهرسازی وتامین لوازم مهرسازی  برای ساخت انواع مهروصدها طرح اماده مهرسازی رایگان. خریدمستقیم ازتولیدکننده دارای1سال گارانتی تعویض وپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش رایگان – شغل دوم شغل پردرامد

بخش بندی ها