Get Adobe Flash player

:مقررات ساخت مهر وضوابط ان

نکته مهم بعداز خریددستگاه مهرسازی وطریقه مهرسفارشی

 ساخت مهر سفارشی برای شرکتها وموسسات و… یکسری

مقررات وضوابط باید رعایت شود

  • شناخت کامل ان موسسه*
  • گرفتن مدارک مستند*
  • بعنوان مثال برای ساخت مهرهای پزشکی وپرستاری  اسکن کارت نظام پزشکی باید ضمیمه مدارک شود
  • 09123344067سپس مهرسفارشی ساخته شده را به مشتری میتوان تحویل داد
  • برچسب ها:ظوابط مهرسفارشی,قواعدمهرسفارشی,خریددستگاه مهرسازی,طریقه مهرسفارشی,رعایت قواعد مهرسفارشی